>fun

Pretty much everything has been tested and checked when adding the data but yell if something breaks and it'll be fixed

/domg/

Rigging After Dark

/fgog/
/domg/
/u/
/toon/
/s4s/
/mu/
/ksg/
/ffg/
/d/
/aco/

/vg/ League X

/yyy/
/domg/
/vn/
/xcg/
/nepgen/
/dbg/
/alg/
/vitagen/
/@/
/indie/
/mcg/
/gsg/
/agdg/
/svg/
/twg/
/llsifg/
/ksg/
/mggg/
/xcg/
/yyy/
/domg/
/vn/
/vitagen/
/nepgen/
/dbg/
/alg/
/xcg/
/domg/
/yyy/
/vn/
/vitagen/
/dbg/
/nepgen/
/alg/
/gsg/
/indie/
/@/
/mcg/
/llsifg/
/svg/

/vg/ League 9

/drg/
/vitagen/
/dbg/
/llsifg/
/skg/
/feg/
/ddg/
/lolg/
/nepgen/
/domg/
/ffg/
/gsg/
/@/
/hanny/
/yyy/
/hsg/
/llsifg/
/drg/
/vitagen/
/dbg/
/lolg/
/skg/
/feg/
/ddg/
/gsg/
/nepgen/
/domg/
/ffg/
/hsg/
/@/
/hanny/
/yyy/
/llsifg/
/vitagen/
/drg/
/dbg/
/lolg/
/feg/
/skg/
/ddg/
/gsg/
/domg/
/nepgen/
/ffg/
/hsg/
/hanny/
/@/
/yyy/

/vg/ League 7

/aceg/
/vitagen/
/osg/
/gsg/
/llsifg/
/mhg/
/fgog/
/ffg/
/domg/
/fgg/
/rlg/
/xcg/
/wotg/
/hsg/
/tfg/
/@/
/lisg/
/kspg/
/gsg/
/aceg/
/vitagen/
/osg/
/ffg/
/llsifg/
/mhg/
/fgog/
/xcg/
/domg/
/fgg/
/rlg/
/@/
/wotg/
/hsg/
/tfg/
/gsg/
/vitagen/
/aceg/
/osg/
/ffg/
/mhg/
/llsifg/
/fgog/
/xcg/
/fgg/
/domg/
/rlg/
/@/
/hsg/
/wotg/
/tfg/

/vg/ League 6

/ffg/
/gsg/
/domg/
/twg/
/llsifg/
/rsg/
/ink/
/xcg/
/mgg/
/aceg/
/@/
/ddg/
/utg/
/drg/
/5N@F/
/mhg/
/ffg/
/rsg/
/fgg/
/domg/
/ddg/
/dng/
/drg/
/llsifg/
/hanny/
/wotg/
/hsg/
/aceg/
/gerg/
/nepgen/
/rsg/
/5N@F/
/mhg/
/ffg/
/dng/
/fgg/
/domg/
/ddg/
/wotg/
/drg/
/llsifg/
/hanny/
/nepgen/
/hsg/
/aceg/
/gerg/
/5N@F/
/ffg/
/rsg/
/mhg/
/dng/
/domg/
/fgg/
/ddg/
/wotg/
/llsifg/
/drg/
/hanny/
/nepgen/
/aceg/
/hsg/
/gerg/

/vg/ League 5

/gsg/
/drg/
/aceg/
/dng/
/domg/
/mgg/
/utg/
/vitagen/
/fgg/
/cbg/
/llsifg/
/nepgen/
/@/
/npg/
/rlg/
/rsg/
/dng/
/gsg/
/drg/
/aceg/
/vitagen/
/domg/
/mgg/
/utg/
/nepgen/
/fgg/
/cbg/
/llsifg/
/rsg/
/@/
/npg/
/rlg/
/dng/
/drg/
/gsg/
/aceg/
/vitagen/
/mgg/
/domg/
/utg/
/nepgen/
/cbg/
/fgg/
/llsifg/
/rsg/
/npg/
/@/
/rlg/

/vg/ League 4 Friendlies

/nintyg/
/feg/
/acg/
/dfg/
/mggg/
/domg/
/twg/
/dng/
/nepgen/
/vitagen/
/wotg/
/wtg/
/xcg/
/hsg/
/4ccg/
/5N@F/

/vg/ League 4

/5N@F/
/xcg/
/dsg/
/hsg/
/rsg/
/dfg/
/@/
/nintyg/
/ssbg/
/dng/
/domg/
/twg/
/lolg/
/csgog/
/nepgen/
/mggg/
/ssbg/
/kspg/
/hsg/
/civ4xg/
/acg/
/domg/
/mggg/
/vitagen/
/lolg/
/dfg/
/srg/
/gsg/
/feg/
/xcg/
/mk8g/
/nepgen/
/civ4xg/
/ssbg/
/kspg/
/hsg/
/vitagen/
/acg/
/domg/
/mggg/
/gsg/
/lolg/
/dfg/
/srg/
/nepgen/
/feg/
/xcg/
/mk8g/
/civ4xg/
/kspg/
/ssbg/
/hsg/
/vitagen/
/domg/
/acg/
/mggg/
/gsg/
/dfg/
/lolg/
/srg/
/nepgen/
/xcg/
/feg/
/mk8g/

/vg/ League 3

/kspg/
/twg/
/rsg/
/rs07g/
/ssbg/
/acg/
/civ4xg/
/dfg/
/vitagen/
/lolg/
/igg/
/sthg/
/wtg/
/mgg/
/feg/
/xcg/
/domg/
/pdg/
/lolg/
/civ4xg/
/dfg/
/vitagen/
/mgg/
/igg/
/sthg/
/wtg/
/pdg/
/feg/
/xcg/
/domg/
/nepgen/
/drg/
/5N@F/
/dng/
/gsg/
/csgog/
/igg/
/wtg/
/pdg/
/xcg/
/feg/
/domg/
/dng/
/nepgen/
/drg/
/5N@F/
/twg/
/gsg/
/csgog/
/kspg/
/acg/
/rsg/
/rs07g/
/ssbg/

/vg/ League 17 Friendlies

/domg/
/mbg/
/vitagen/
/gig/
/@/
/aceg/

/vg/ League 16 Friendlies

/feg/
/ssbg/
/civ4xg/
/domg/
/pmmm/
/xcg/
/gbpen/
/tnm/
/llsifg/
/revue/
/aceg/
/ddlc/
/ink/
/tf2g/
/acg/
/きらら/
/eftg/
/r6g/
/hanny/
/fg/
/ddlc/
/gbfg/
/pmmm/
/kfg/
/dng/
/xcg/
/mjg/
/2hug/
/dbg/
/vrg/
/domg/
/mbg/

/vg/ League 16

/gfg/
/assg/
/feg/
/hgg2d/
/twg/
/vrg/
/vn/
/domg/
/aceg/
/dbg/
/mmg/
/digi/
/r6g/
/llsifg/
/lolg/
/drag/
/osg/
/eftg/
/hgg2d/
/gfg/
/assg/
/feg/
/domg/
/twg/
/vrg/
/vn/
/digi/
/aceg/
/dbg/
/mmg/
/drag/
/r6g/
/llsifg/
/lolg/
/domg/
/vrg/
/twg/
/vn/
/digi/
/dbg/

/vg/ League 15 Friendlies

/domg/
/akg/
/ink/
/acg/
/civ4xg/
/assg/
/skg/
/hanny/
/aceg/
/llsifg/
/tf2g/
/mcg/
/rsg/
/osg/

/vg/ League 15

/lzg/
/nepgen/
/revue/
/domg/
/pmmm/
/digi/
/vitagen/
/llsifg/
/fgoalter/
/lzg/
/きらら/
/gfg/
/@/
/lzg/
/rsg/
/civ4xg/
/ink/
/domg/
/lzg/
/きらら/
/gfg/
/@/
/domg/
/rsg/
/civ4xg/
/ink/
/ssbg/
/osg/
/revue/
/assg/
/dng/
/alg/
/dbg/
/pmmm/
/lzg/
/gfg/
/きらら/
/@/
/domg/
/civ4xg/
/rsg/
/ink/

/vg/ League 14

/wtg/
/dng/
/indie/
/2hug/
/ssbg/
/egg/
/domg/
/lzg/
/2hug/
/wtg/
/lzg/
/ssbg/
/lzg/
/2hug/
/wtg/
/ssbg/
/vgla/
/ssbg/
/wtg/
/revue/
/dng/
/mcg/
/2hug/
/hanny/
/trg/
/indie/
/ssbg/
/tf2g/
/egg/
/d2g/
/dbg/
/lzg/
/drg/
/domg/
/domg/
/gbpen/
/alg/
/vrg/
/lzg/
/vn/
/feg/
/2hug/
/mbg/
/ssbg/
/ddlc/
/ink/
/dbg/
/hanny/
/civ4xg/
/fgoalter/
/vrg/
/domg/
/gbpen/
/alg/
/lzg/
/feg/
/vn/
/2hug/
/mbg/
/ddlc/
/ssbg/
/ink/
/dbg/
/civ4xg/
/hanny/
/fgoalter/
/vrg/
/gbpen/
/domg/
/alg/

/vg/ League 13

/digi/
/indie/
/domg/
/pmmm/
/hsg/
/vn/
/nepgen/
/dbg/
/drg/
/digi/
/mbg/
/domg/
/wtg/
/vn/
/r6g/
/gsg/
/dng/
/dbg/
/vrg/
/drg/
/alg/
/egg/
/rs07g/
/hpgg/
/ink/
/pmmm/
/tnm/
/tf2g/
/domg/
/gfg/
/tnm/
/domg/
/dbg/
/r6g/
/gsg/
/dng/
/egg/
/vrg/
/drg/
/alg/
/rs07g/
/pmmm/
/hpgg/
/ink/
/gfg/
/tnm/
/tf2g/
/domg/
/egg/
/drg/
/vrg/
/alg/
/pmmm/
/hpgg/
/rs07g/
/ink/
/gfg/
/tf2g/
/tnm/
/domg/

/vg/ League 12

/agdg/
/feg/
/egg/
/vitagen/
/pmmm/
/d2g/
/hanny/
/rs07g/
/ffg/
/domg/
/ssbg/
/vn/
/2hug/
/indie/
/tesg/
/gfg/
/vitagen/
/agdg/
/feg/
/egg/
/rs07g/
/pmmm/
/d2g/
/hanny/
/vn/
/ffg/
/domg/
/ssbg/
/gfg/
/2hug/
/indie/
/tesg/
/vitagen/
/feg/
/agdg/
/egg/
/rs07g/
/d2g/
/pmmm/
/hanny/
/vn/
/domg/
/ffg/
/ssbg/
/gfg/
/indie/
/2hug/
/tesg/

/vg/ League 11

/agdg/
/llsifg/
/domg/
/ffg/
/fgog/
/きらら/
/tf2g/
/hpgg/
/vrg/
/llsifg/
/vitagen/
/ffg/
/pmmm/
/fgog/
/drg/
/tf2g/
/utg/
/rs07g/
/aceg/
/vrg/
/digi/
/llsifg/
/ink/
/xcg/
/skg/
/mggg/
/hpgg/
/rlg/
/civ4xg/
/domg/
/ddlc/
/gbfg/
/mcg/
/rsg/
/tesg/
/vitagen/
/tf2g/
/hanny/
/tnm/
/fgoalter/
/gsg/
/indie/
/fhg/
/ffg/
/vn/
/pmmm/
/alg/
/domg/
/gbfg/
/civ4xg/
/domg/
/ddlc/
/vrg/
/rs07g/
/utg/
/aceg/
/xcg/
/llsifg/
/digi/
/ink/
/rlg/
/mggg/
/skg/
/hpgg/
/gbfg/
/domg/
/civ4xg/
/ddlc/