>fun

Pretty much everything has been tested and checked when adding the data but yell if something breaks and it'll be fixed

/ssbg/

VGL Luigi Circuit

/aceg/
/skg/
/hanny/
/ink/
/ssbg/
/d2g/
/skg/
/ink/
/ssbg/
/skg/
/d2g/
/ssbg/
/d2g/
/ssbg/
/nepgen/
/ssbg/
/tesg/
/ssbg/
/ink/
/aceg/
/hanny/
/skg/
/d2g/
/indie/
/indie/
/skg/
/ink/
/tesg/
/ssbg/
/aceg/
/hanny/
/d2g/

Nintyb Owl 2

/alola/
/galar/
/ykw/
/hoenn/
/kirby/
/ssbg/
/zelda/
/mario/
/starfox/
/ink/
/tubes/
/wars/
/eb/
/xb2/
/3ds/
/dtl/
/hoenn/
/alola/
/galar/
/ykw/
/mario/
/kirby/
/ssbg/
/zelda/
/wars/
/starfox/
/ink/
/tubes/
/dtl/
/eb/
/xb2/
/3ds/
/hoenn/
/galar/
/alola/
/ykw/
/mario/
/ssbg/
/kirby/
/zelda/
/wars/
/ink/
/starfox/
/tubes/
/dtl/
/xb2/
/eb/
/3ds/

Nintyb Owl

/alola/
/sinnoh/
/3ds/
/zelda/
/ssbg/
/galar/
/ink/
/wars/
/sinnoh/
/3ds/
/ssbg/
/wars/
/3ds/
/ssbg/
/sinnoh/
/wars/
/Final Boss/
/wars/
/ssbg/
/ink/
/zelda/
/acg/
/n64/
/sinnoh/
/3ds/
/wars/
/starfox/
/alola/
/feg/
/galar/
/acg/
/sega/
/acg/
/ssbg/
/ink/
/zelda/
/wars/
/n64/
/sinnoh/
/3ds/
/galar/
/starfox/
/alola/
/feg/
/acg/
/ink/
/ssbg/
/zelda/
/wars/
/sinnoh/
/n64/
/3ds/
/galar/
/alola/
/starfox/
/feg/

/vg/ League 5 Friendlies

/5N@F/
/utg/
/ssbg/
/mk8g/
/feg/
/dng/
/ink/
/mgg/
/nintyg/
/ffg/
/@/
/aceg/
/drg/
/kspg/
/4ccg/
/vitagen/

/vg/ League 5

/drg/
/ksg/
/ssbg/
/rlg/
/ffg/
/lolg/
/wotg/
/kspg/
/ksg/
/rlg/
/ffg/
/kspg/
/rlg/
/kspg/
/ksg/
/ffg/
/Final Boss/
/ffg/
/Final Boss/
/ffg/
/drg/
/@/
/mgg/
/ksg/
/nepgen/
/ssbg/
/rlg/
/twg/
/ffg/
/5N@F/
/lolg/
/fgg/
/wotg/
/gsg/
/kspg/
/utg/
/ssbg/
/nintyg/
/aa2g/
/ffg/
/lolg/
/dsg/
/ksg/
/ink/
/5N@F/
/wotg/
/mk8g/
/lisg/
/twg/
/feg/
/kspg/
/mhg/
/ssbg/
/aa2g/
/nintyg/
/ffg/
/lolg/
/ksg/
/dsg/
/ink/
/5N@F/
/mk8g/
/wotg/
/lisg/
/twg/
/kspg/
/feg/
/mhg/

/vg/ League 4

/5N@F/
/xcg/
/dsg/
/hsg/
/rsg/
/dfg/
/@/
/nintyg/
/ssbg/
/dng/
/domg/
/twg/
/lolg/
/csgog/
/nepgen/
/mggg/
/ssbg/
/kspg/
/hsg/
/civ4xg/
/acg/
/domg/
/mggg/
/vitagen/
/lolg/
/dfg/
/srg/
/gsg/
/feg/
/xcg/
/mk8g/
/nepgen/
/civ4xg/
/ssbg/
/kspg/
/hsg/
/vitagen/
/acg/
/domg/
/mggg/
/gsg/
/lolg/
/dfg/
/srg/
/nepgen/
/feg/
/xcg/
/mk8g/
/civ4xg/
/kspg/
/ssbg/
/hsg/
/vitagen/
/domg/
/acg/
/mggg/
/gsg/
/dfg/
/lolg/
/srg/
/nepgen/
/xcg/
/feg/
/mk8g/

/vg/ League 3

/wtg/
/ssbg/
/pdg/
/nepgen/
/5N@F/
/igg/
/twg/
/vitagen/
/wtg/
/nepgen/
/5N@F/
/twg/
/nepgen/
/twg/
/wtg/
/5N@F/
/kspg/
/twg/
/rsg/
/rs07g/
/ssbg/
/acg/
/civ4xg/
/dfg/
/vitagen/
/lolg/
/igg/
/sthg/
/wtg/
/mgg/
/feg/
/xcg/
/domg/
/pdg/
/igg/
/wtg/
/pdg/
/xcg/
/feg/
/domg/
/dng/
/nepgen/
/drg/
/5N@F/
/twg/
/gsg/
/csgog/
/kspg/
/acg/
/rsg/
/rs07g/
/ssbg/
/dng/
/drg/
/nepgen/
/5N@F/
/twg/
/csgog/
/gsg/
/kspg/
/acg/
/rs07g/
/rsg/
/ssbg/
/lolg/
/dfg/
/civ4xg/
/vitagen/
/mgg/
/sthg/

/vg/ League 17 Friendlies

/egg/
/ssbg/
/mjg/
/2hug/
/uma/
/fgog/
/eftg/
/wtg/
/drag/
/mmg/
/dng/
/ink/
/feg/
/alg/
/aceg/
/akg/
/mmg/
/ssbg/
/revue/
/tnm/
/vn/
/nepgen/
/gfg/
/dbg/
/digi/
/fgoalter/
/r6g/
/2hug/
/2hug/
/hanny/
/hgg2d/
/vrg/

/vg/ League 17

/@/
/ddlc/
/mjg/
/utg/
/ink/
/fgog/
/gbfg/
/vitagen/
/nepgen/
/vn/
/indie/
/fgoalter/
/ssbg/
/hgg2d/
/dbg/
/drg/
/digi/
/ddlc/
/pmmm/
/fgog/
/revue/
/llsifg/
/alg/
/ssbg/
/dng/
/wtg/
/utg/
/egg/
/hgg2d/
/@/
/assg/
/ss13g/
/fgog/
/digi/
/ddlc/
/pmmm/
/ssbg/
/revue/
/llsifg/
/alg/
/egg/
/dng/
/wtg/
/utg/
/hgg2d/
/assg/
/@/
/ss13g/
/fgog/
/ddlc/
/digi/
/pmmm/
/ssbg/
/llsifg/
/revue/
/alg/
/egg/
/wtg/
/dng/
/utg/

/vg/ League 16 Friendlies

/feg/
/ssbg/
/civ4xg/
/domg/
/pmmm/
/xcg/
/gbpen/
/tnm/
/llsifg/
/revue/
/aceg/
/ddlc/
/ink/
/tf2g/
/acg/
/きらら/
/ssbg/
/2hug/
/digi/
/drag/
/wtg/
/きらら/
/aceg/
/fgog/
/assg/
/gbpen/
/dng/
/lzg/

/vg/ League 16

/akg/
/fgog/
/gbpen/
/mjg/
/ssbg/
/gig/
/drg/
/hgg2d/
/akg/
/gbpen/
/ssbg/
/hgg2d/
/gbpen/
/ssbg/
/akg/
/hgg2d/
/Final Boss/
/hgg2d/
/egg/
/akg/
/fgog/
/きらら/
/vn/
/gbpen/
/aceg/
/mjg/
/ssbg/
/drag/
/gig/
/fgoalter/
/hgg2d/
/skg/
/drg/
/nepgen/
/tf2g/
/pmmm/
/dlg/
/ssbg/
/indie/
/nepgen/
/gig/
/dng/
/ink/
/hanny/
/@/
/akg/
/skg/
/fgoalter/
/ddlc/
/sgg/
/ssbg/
/tf2g/
/pmmm/
/dlg/
/dng/
/indie/
/nepgen/
/gig/
/akg/
/ink/
/hanny/
/@/
/sgg/
/skg/
/fgoalter/
/ddlc/
/ssbg/
/pmmm/
/tf2g/
/dlg/
/dng/
/nepgen/
/indie/
/gig/
/akg/
/hanny/
/ink/
/@/
/sgg/
/fgoalter/
/skg/
/ddlc/

/vg/ League 15 Friendlies

/revue/
/きらら/
/gfg/
/aceg/
/ssbg/
/fg/
/tnm/
/r6g/
/akg/
/alg/
/kfg/
/skg/
/osg/
/tf2g/

/vg/ League 15

/xcg/
/aceg/
/digi/
/mbg/
/akg/
/dng/
/ssbg/
/fg/
/xcg/
/digi/
/akg/
/ssbg/
/digi/
/ssbg/
/xcg/
/akg/
/vgla/
/xcg/
/gfg/
/xcg/
/aceg/
/lzg/
/ink/
/digi/
/wtg/
/mbg/
/drag/
/akg/
/dng/
/hgg2d/
/skg/
/ssbg/
/mjg/
/fg/
/revue/
/osg/
/assg/
/ssbg/
/dbg/
/alg/
/pmmm/
/dng/
/ssbg/
/revue/
/osg/
/assg/
/dng/
/dbg/
/alg/
/pmmm/
/lzg/
/きらら/
/ssbg/
/osg/
/revue/
/assg/
/dng/
/alg/
/dbg/
/pmmm/
/lzg/
/gfg/
/きらら/
/@/
/domg/
/civ4xg/
/rsg/
/ink/

/vg/ League 14

/wtg/
/dng/
/indie/
/2hug/
/ssbg/
/egg/
/domg/
/lzg/
/2hug/
/wtg/
/lzg/
/ssbg/
/lzg/
/2hug/
/wtg/
/ssbg/
/vgla/
/ssbg/
/wtg/
/revue/
/dng/
/mcg/
/2hug/
/hanny/
/trg/
/indie/
/ssbg/
/tf2g/
/egg/
/d2g/
/dbg/
/lzg/
/drg/
/domg/
/vn/
/feg/
/2hug/
/lzg/
/ssbg/
/ddlc/
/ink/
/mbg/
/hanny/
/civ4xg/
/lzg/
/vn/
/feg/
/2hug/
/mbg/
/ssbg/
/ddlc/
/ink/
/dbg/
/hanny/
/civ4xg/
/fgoalter/
/vrg/
/domg/
/gbpen/
/alg/
/lzg/
/feg/
/vn/
/2hug/
/mbg/
/ddlc/
/ssbg/
/ink/
/dbg/
/civ4xg/
/hanny/
/fgoalter/
/vrg/
/gbpen/
/domg/
/alg/

/vg/ League 13 Friendlies

/hanny/
/mggg/
/skg/
/2hug/
/rsg/
/ssbg/
/gbpen/
/きらら/
/llsifg/
/feg/
/agdg/
/gfg/
/indie/
/trg/
/pmmm/
/fgog/
/fgog/
/hanny/
/2hug/
/aceg/
/fgg/
/gbfg/
/ssbg/
/dbg/
/nepgen/
/skg/
/vrg/
/r6g/
/rsg/
/rs07g/
/tnm/
/feg/

/vg/ League 13

/mggg/
/llsifg/
/aceg/
/wtg/
/mbg/
/hanny/
/kfg/
/civ4xg/
/drag/
/agdg/
/tekgen/
/nepgen/
/vn/
/ddlc/
/utg/
/ssbg/
/wtg/
/mggg/
/llsifg/
/aceg/
/civ4xg/
/mbg/
/hanny/
/kfg/
/nepgen/
/drag/
/agdg/
/tekgen/
/ssbg/
/vn/
/ddlc/
/utg/
/wtg/
/llsifg/
/mggg/
/aceg/
/civ4xg/
/hanny/
/mbg/
/kfg/
/nepgen/
/agdg/
/drag/
/tekgen/
/ssbg/
/ddlc/
/vn/
/utg/

/vg/ League 12 Friendlies

/ssbg/
/mcg/
/drg/
/hanny/
/llsifg/
/rs07g/
/fgg/
/hpgg/
/mbg/
/civ4xg/
/きらら/
/vitagen/
/tnm/
/nepgen/
/tf2g/
/2hug/
/digi/
/skg/
/nepgen/
/きらら/
/ink/
/ssbg/
/rs07g/
/rsg/
/d2g/
/trg/
/ksg/
/ddlc/
/pmmm/
/tnm/

/vg/ League 12

/digi/
/rsg/
/drag/
/nepgen/
/ssbg/
/twg/
/dbg/
/egg/
/digi/
/nepgen/
/twg/
/dbg/
/digi/
/twg/
/nepgen/
/dbg/
/vgla/
/dbg/
/digi/
/pmmm/
/rsg/
/ffg/
/skg/
/drag/
/nepgen/
/wtg/
/mbg/
/ssbg/
/twg/
/osg/
/dbg/
/vitagen/
/egg/
/gfg/
/agdg/
/feg/
/egg/
/vitagen/
/pmmm/
/d2g/
/hanny/
/rs07g/
/ffg/
/domg/
/ssbg/
/vn/
/2hug/
/indie/
/tesg/
/gfg/
/vitagen/
/agdg/
/feg/
/egg/
/rs07g/
/pmmm/
/d2g/
/hanny/
/vn/
/ffg/
/domg/
/ssbg/
/gfg/
/2hug/
/indie/
/tesg/
/vitagen/
/feg/
/agdg/
/egg/
/rs07g/
/d2g/
/pmmm/
/hanny/
/vn/
/domg/
/ffg/
/ssbg/
/gfg/
/indie/
/2hug/
/tesg/

/vg/ League 11

/fgog/
/ksg/
/ssbg/
/dbg/
/feg/
/nepgen/
/きらら/
/hsg/
/twg/
/2hug/
/gfg/
/drg/
/agdg/
/d2g/
/dfg/
/gsg/
/dbg/
/fgog/
/ksg/
/ssbg/
/hsg/
/feg/
/nepgen/
/きらら/
/dbg/
/ksg/
/fgog/
/ssbg/
/hsg/
/nepgen/
/feg/
/きらら/
/drg/
/2hug/
/twg/
/gfg/
/fgg/
/d2g/
/agdg/
/dfg/